Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є серйозним психічним захворюванням, яке може виникнути після переживання травматичних подій. Лікування ПТСР є складним завданням, оскільки вимагає впливу на нейрональні механізми, що відповідають за регуляцію страху та пам’яті. Останніми часами кетамін, який є анестетиком та рекреаційним наркотиком, став об’єктом досліджень у сфері лікування психічних розладів, включаючи ПТСР.

У статті “Довгострокові структурні та функціональні зміни нейронів після одного введення кетаміну в лікуванні ПТСР“, дослідники вивчали вплив кетаміну на структуру та функцію мозкових нейронів у пацієнтів з ПТСР. Дослідження проводилося шляхом використання функціонального магнітного резонансу (fMRI) та вимірювання психічних симптомів до і після введення кетаміну.

Дослідження включало 30 осіб із діагнозом ПТСР. Кожному учаснику було проведено одну інфузію кетаміну, після чого здійснювалися функціональні та структурні зображення їхніх мозків. Крім того, психічні симптоми були оцінені до та після лікування.

Дослідження показало, що кетамін викликав значні структурні зміни в мозку учасників. Зокрема, спостерігалася зміна товщини кори головного мозку, особливо в областях, пов’язаних зі страхом та пам’яттю. Крім того, виявлено зв’язок між структурними змінами та зменшенням психічних симптомів ПТСР. Учасники, у яких спостерігалися більші зміни структури, мали значно менші психічні симптоми після лікування.

Функціональні зображення мозку також показали істотні зміни після введення кетаміну. Виявлено збільшення активності участів мозку, які пов’язані з контролем страху та пам’яті. Це може вказувати на позитивні ефекти кетаміну на функціонування мозку у пацієнтів з ПТСР.

Окрім цього, було зауважено, що пацієнти, які мали більші функціональні зміни після введення кетаміну, також проявляли кращу відповідь на терапію. Це підтверджує гіпотезу про зв’язок між функціональними змінами в мозку та результатами лікування.

Узагалі, це дослідження дає нові важливі відомості про ефективність кетаміну в лікуванні ПТСР. Хоча структурні зміни не є довготривалими (зберігаються до шости місяців), функціональні зміни у мозку пацієнтів можуть вказувати на його позитивний вплив на контроль страху та пам’ять. Крім того, зв’язок між змінами в мозку та психічними симптомами підтримує ідею, що кетамін може бути корисним для поліпшення стану пацієнтів з ПТСР.

Необхідно провести додаткові дослідження, щоб краще зрозуміти механізми впливу кетаміну на мозок у пацієнтів з ПТСР і визначити його довготривалі ефекти. Це може сприяти подальшому розвитку нових методів лікування та покращенню якості життя пацієнтів з цим розладом.

Ця стаття вносить важливий внесок у нашу розуміння ефектів кетаміну в лікуванні ПТСР. Вона наголошує на значущості структурних та функціональних змін у мозку пацієнтів із цим розладом, а також вказує на потенціал кетаміну як інноваційного та перспективного методу лікування.

Центр Експіо пропонує своії послуги для проведення кетамінової терапії ПТСР.