У дослідженні, виконаному на кафедрі психіатрії, Массачусетс Дженерал Бригам сумісно з Гарвардським медичним факультетом, порівнювали ефективність електрошокової терапії (ECT) та інтравенозного кетаміну при лікуванні тяжкої депресії, що не піддається терапії. Дослідження, проведене на пацієнтах із терапією-резистентною тяжкою депресією без психозу, показало, що кетамін не гірший за ECT з точки зору ефективності лікування.

Учасники були розподілені випадковим чином у дві групи: одна отримувала кетамін, інша – ECT. Протягом трьох тижнів пацієнти отримували ECT тричі на тиждень або кетамін двічі на тиждень. Основний показник – реакція на лікування (зменшення більше 50% від вихідного показника за шкалою Quick Inventory of Depressive Symptomatology–Self-Report) був визначальним, і результати свідчать про те, що кетамін був не гірший за ECT (різниця 14,2%).

Виявилося, що ECT пов’язана зі зниженням пам’яті, особливо після трьох тижнів лікування, але результати стали схожими для обох груп через місяць після закінчення лікування. Обидві терапії також покращували якість життя пацієнтів після початкової фази лікування.

Це дослідження відрізняється від попередніх тим, що воно включало лише пацієнтів з важкою депресією без психозу, мала великий обсяг та проводилося переважно на амбулаторних пацієнтах.

Автори дослідження визначають кілька обмежень, таких як відсутність плацебо, відкритий дизайн та відсутність додаткового етапу обслуговування. Однак саме відкритий дизайн дозволяє легше переносити результати на клінічну практику. У результаті дослідження виявилося, що кетамін не гірший за ECT у лікуванні терапією-резистентної тяжкої депресії без психозу.

Разом з тим, з відгуків пацієнтів центру Експіо, кетамінова крапельниця переноситься набагато легше, ніж електросудомна терапія.